Da biste održali dugotrajan porodični poduhvat, posebno je to što je imao osnivača koji gradi ogromnu industriju završen prvi korak. Pošto nasleđena industrija i preduzetnički menadžment tehnologije osnivanja daju tehniku sledećoj tehnologiji, industrija ulazi u tranziciju ka originalnoj tehnologiji gde postoji mnogo povezanih vlasnika porodice, koji u većini slučajeva žele da prođu kurs da ponovo razmisle o kojoj industriji oni su in, što treba prihvatiti kao istinito sa, i kako će to proizvesti. Oni poseduju da redefinišu industriju i prihvataju kao istinu sa originalnim mogućnostima za originalnu tehnologiju. Ova tranzicija zahteva od učesnika 2. i treće tehnologije da preurede preduzetnike i pionire svog luksuza u odgovara. Njihovo rukovodstvo se u većini slučajeva manje uzima u obzir od menadžmenta osnova, ali ništa manje od presudnog značaja.

Mnogi preduzetnici stvaraju ogromnu količinu bogatstva koje želi da prenesu na svoje detinjstvo i unuke. Oni još uvek nisu porodična industrija, ali ipak žele da je preurede. Oni žele da mudro pogledaju bogatstvo koje je izumrlo, a njihovu industriju i investicije da nastavi tako da se plaća. Međutim, način razmišljanja koji je završio njihovim uspehom u većim slučajevima podriva način na koji su oni inicirali promene koje su ključne za prelaz industrije pravo u drugoj tehnologiji. To je sledeći tehnološki krastavac: Kako se naredne generacije odlučuju za nasleđe osnivača i nastavljaju da razvijaju upadajući porodični poduhvat? Industrijski proces osnivanja u sveopšte zamke koje sprečavaju njihov trajni uspeh:

 • Oni se transformišu tako uvereni u svoju raskoš u supermoći da prestaju da obraćaju pažnju na druge.
 • Oni iskreno osećaju da su oni specifični koji znaju kako da zabace industriju, tako da oni izmišljaju da nisu spremni da odstupe ili puste da se uključi.

 • Traže pojavljivanje da se nastavi i produkcija ne čeka glavne alternative.
 • Žele da traži naslednika koji će im se svideti, koji će odbaciti industriju koju su oni voleli.
 • Izgledaju kao savetnici, rukovodioci, pa čak i porodica koja ih proizvodi ne podučavaju.
 • Oni žele da im detinjstvo ponovo suzu „napravivši to na svom luksuzu. u“.

 • Oni to hvataju kao spreman za dugotrajan zaplet je da se stvari nastave kako su bile, na osnovu priče o, konačno, bile su izuzetno uspešne s.
 • Ovo predstavlja ogromno polje za učesnike sledeće tehnologije, koji se u većim slučajevima poučavaju da su glavne promene u industrije ključne. Dok su stariji podizali industriju, tehnologija u uslovi je u većim slučajevima proučavala, putovala, radila za druge korporacije, otkrila originalne mogućnosti i potencijale, i pretpostavljala aktivne korake kako se industrija kolektivno postavila i nastavila. Oni su moćni za predstavljanje, bez obzira na to ponašanje osnivača bi moglo biti i zahtevno i moglo bi ih doneti do toga da u stvari osećaju da njihova izjava nije ozbiljno shvaćena. Jednom kada su jasno naučeni želje za inovacije, kako će proizvoditi da se preuzmu izbegavanje i nezavisnost svojih starijih? Za ilustraciju, porodica sa kojom sam radio je razvio ogroman tačan imovinski portfelj ispod menadžmenta njihovog sada 80-dvanaest meseci podložnog oca preduzeća. Četvoro od njegovih sedmoro potomaka, od 40-ih i 50-ih godina, radili su u industriji, ali u stvari nisu osetili da su na lokaciji da se razgovaraju o originalnim pravcima, dok su drugi radili u drugim oblastima u oblastima u oblastima u regionu. . Poznavali su industriju i njihove odnose, ključni posao. Bitno im je da se sretnu kako bi imali na umu kako će raditi kolektivno nakon što ih je otac predao, ali im je ipak dao poruku da ne bi trebalo da rade. Da li su to bili detinjstvo, koji su morali da slušaju svog izuzetnog delotvornog i uspešnog oca? Odlučili su da se ipak sretnu i predložili su oca. Smatrali su da su obnavljanje industrije, originalne aktivnosti, koliko moćna likvidnost ključna za svoj život, brige za životnu sredinu i uticaj svojih struktura na njihov mini grad. Bili su izričiti da brane da njihov otac prođe, ali su bili presudni da ih zajednički stave za glavne promene za koje su smatrali da su ključne u načinu na koji rade industriju. Intervjuisao sam starijeg i mlađeg člana porodice iz 100 ludih, globalne porodice preduzeća koja su napredovala u prethodnim trećim generacijama, pitajući ih: „Šta ste proizveli da biste pobedili treće osnove? Kako ste postavili industriju na originalan kurs?“ Uspešna domaćinstva su shvatila da njihova firma neće hteti da se razvije, tako da su morali da imaju na umu da li je bilo vreme za prodaju nasleđene industrije nisu bile prihvaćene originalne spremne industrije ili pokretanja pokreta. , pripremljene ili na nekoj lokaciji da to predstave, ali se to moralo dogoditi. Neprijatan generacijski uspeh zavisi od toga da prvo preuzmete ovu prepreku. Kako su možda mogli ovo da proizvedu resurs? onaj koji ne postoji u neporodičnim korporacijama: njihovu tehnologiju u usponu. Ova tehnologija — koja je odrasla u senci osnivača i očekuje da nasledi vlasništvo i upravljanje — u većini slučajeva nema formalnu energiju, ali ipak proizvodi poseduju ispravnu energiju i utisak. Oni u većini slučajeva preuzimaju program da pojavljuju i ubede starešine i porodicu da se smenjuju. Kada sam pitao ova domaćinstva koja su nekada bila u otkrivanju s vojih najvažnijih promena, oni su rekli da dve trećine promene potiče od učesnika generacije u sponu, koji su preuzeli inicijativu i obezbedili da poboljšaju svoje foge. Mnoga domaćinstva su izjavila da je velika promena u njihovoj porodičnoj tradiciji uzela u obzir njihovu drugu ili treću tehnologiju, tranziciju od uspeha u jednoj industriji na višeslojnu saradnju koja je uključivala diversifikaciju, najpoznatije inovacije i redefinisanje industrije. U celini, porodica je opstajala kao zajednički entitet, ali je sama industrija dobila izuzetno različito poreklo. Ova ogromna promena nije došla odozgo, ipak uglavnom na početku mlade tehnologije. Da biste održali dugotrajan porodični poduhvat, posebno je to što ima osnivača koji gradi ogromnu industriju završenu. Uspešna domaćinstva žele drugu transformaciju, kada druga i treća tehnologija redefinišu industriju i prihvataju kao istinu sa originalnim mogućnostima. Sada, ne kao tehnologija osnivanja, njihova istina je da žele da sarađuju i prihvataju kao istinu sa konstrukcijom da rade kolektivno da izgledaju i prihvataju kao istine sa višestrukim mogućnostima. Osnivač u većim slučajevima ne razume se u potpunosti izaziva koji se nalazi od toga, tako da uzastopne generacije žele ili da pokupe da poboljšaju prvog vlasnika tehnologije ili da prihvate kao nasledstvo na osnovu istinesvoju vlast. slučaj da se tehnologija u uslovima u većini slučajeva nije branila za dozvolu; preuzeli su inicijativu . U svakom slučaju, to nekada nije bila oblast za osnivača, to je bila njihova oblast: kako bi možda mogli da nastave nasleđe koje su nasledili? Oni su kolektivno postizali i delovali, upravljajući glavnim promenama. Kao milenijalci ili učesnici generacije Z, odrasli su u digitalnom i povezanom svetu, pohađujući školovanje koje je nekada bilo na daljinu dodatno intenzivno od njihovih starijih. Razmotrili su dugotrajno bavljenje i podelili zabrinutost oko toga šta je ključno da menjuju njihovu industriju i kako bi porodica mogla da radi kolektivno na izmišljanju promene koje su predstavljale različite strukture, koje su bile zasnovane na strukturi koje su strukturne strukture koje su bile zasnovane na razmatranju. onoga što je prethodno bilo uspešno, na pripremi i istraživanju kako da se suoči sa budućim izazovima: Aktivno angažovanje u industriji. Originalnu tehnologiju treba predložiti i uključiti u industriji. U prilici da traži preuređenje vlasnika, bez obzira da li rade ili ne u industriji, poseduju da budu spremni da afirmišu nadzor kao odgovorni vlasnici. Ovo počinje deljenjem podataka iz zapisa, bez obzira na to deljenje bi trebalo da bude aktivno, a verbalna promena bi trebalo da bude put u dva postupka. Tranzicija i alternativa se ne mogu nastaviti osim što se svim pojedinostima preporučuje o tome šta se dešava. Kao vlasnici, oni žele bolje od finansijskih dokaza; žele da budu naučeni o vrednostima, politikama, praksama, strateškim potrebama, sposobnostima i pretnjama na horizontu. Aktivno učenje može oteti dosta oblika: mlađa porodica, ako nije u poziciji da se upiše u upravni odbor kao monitor bi vrlo pametno mogla biti pozvana da bude posmatrači odbora. To je otmeno šegrtovanje, gde će se sresti i poučavati od članova porodičnih i neporodičnih odbora i transformisati se vode računa o izazovima koji prolaze kroz njihovu nasleđenu industriju i poduhvate druge industrije. Druga domaćinstva biraju ono što nazivaju „Junior Board“ koji se često nalazi sa ključnim rukovodiocima kako bi istražio originalne izazove u industriji. Jedan mlađi odbor se pokazao originalnim poljem svakih dvanaest meseci i izneo niz svojih preporuka za njegovo rešavanje. Mnogi od njihovih saveta su se pretvorili u glavne inovacije. Ove mogućnosti su omogućile mlađoj porodici tehniku da implicira ESG i vrednosti održivosti za koje smatraju da bi trebalo da budu izgrađene u industriji. Mentorski i modni programi, sa posebnim kriterijumima za uređenje.
  Da bi preuredili vode, mlada porodica mora prihvatiti kao istinu sa svojom funkcionalnošću. Porodica mora da uloži svoju modu i da im pruži mogućnosti da troše svoje učenje. U okviru gore navedenih primera, mlađa porodica je bila inspirisana da prihvati kao istinu svoje veštine u podučavanju, evaluaciji i akademskim programima koje plaća porodica. Postati vlasnici uspešne industrije i naslediti porodično bogatstvo koje je dolazilo sa tim, donelo je ogromne obaveze koje su učinile da svaki član porodice prihvati kao što je sa veštinama industrije i da ima na umu da preuzmu ulogu; oni jednostavno ne mogu biti pasivni posmatrači. Uloge industrijske i porodične uprave bile su jasno navedene, kao i različite kvalifikacije i preporuke. Učesnici porodice su bili pozvani da se kolektivno oplažu u ovim ulozima, a porodica je imala posebno znanje za uvođenje sledeće tehnologije. Sve je to nekada bilo segment aktivnog porodičnog školskog programa i programa u potpunosti zasnovanog na modi. Stvaranje porodične finansijske institucije . Porodične korporacije u većim slučajevima poseduju investicione fondove, a veliki deo mlađe porodice koji sam intervjuisao bio je na lokaciji da bi učestvovao u izborima oko izgradnje, na primeru izgradnje, porta. kopija ESG vrednosti. Takođe, nekada je postojao kurs za porodicu da odaje savete iz industrije, pa čak i da uživaju u poduhvatima, porodici. Kako su neka domaćinstva prodala svoju zaostalu industriju i poseduju prekret u investiciono domaćinstvo, mladalačka tehnologija je nekada bila poverena da uvede porodicu u originalne mogućnosti ulaganja. U nekim domaćinstvima, starija tehnologija je težila industriji nasleđa, dok se tehnologija u sponu promenila u društvene trgovine. Ova verovatna je nekada bila opremljena prihvatljivim kontrolama i ravnotežama, u većim slučajevima podsticanjem savetnika koji nisu za porodicu da se postaraju da su napori uspeli. Mlada porodica je možda mogla da pristupi porodičnom bogatstvu za preduzetničke napojnice, ali su i dalje držane u otkrivanju postupaka u kojoj je ono nekada izumrlo. Pošto nasleđena tehnološka tehnološka dostignuća u industriji i preduzetnici savremene tehnologije od posedovanja jednog lidera sa naprednom industrijom do originalne tehnologije gde postoji mnogo povezanih porodičnih vlasnika i u većim slučajevima žele da donesu kurs za preispitivanje u kojoj istini se industrija i koja treba da navede, prihvate koje industrija treba da proizvede. 2. prelaz u veći slučajevi preuzimanja p učesnici 2. i treće tehnologije, koji pretvaraju preduzetnike i pionire svog luksuza u odgovarajuće. Njihovo rukovodstvo se manje uzima u obzir od menadžmenta osnova, ali ništa manje od presudnog značaja.Povećanje porodičnog imućstva
  Opširnije