U VOJNOJ BAZI, Poljska—Prestanite da čuvate oružje i opremu koju su donirali SAD i drugi saveznici na granici sa Ukrajinom, posade od 55 američkih vojnika i prevodilaca na iPad-ovima. postavljaju upite za vraćanje oružja koje je već na bojnom polju, pomoću mogućnosti akumuliranja aplikacija za ćaskanje.

Postoji 14 ćaskanja za svaku kritičnu mašinu za oružje, formirajući improvizovanu ratnu mrežu za daljinsko održavanje za ratovanje strane koje koriste uspešno pređu granice za koje su bile projektovane.

Opširnije