DALL-E veštačka inteligencija može da promeni ljudska lica

Izuzetno je zanimljivo posmatrati sve raširenije napore različitih softverskih rešenja zasnovanih...

Opširnije