Veštačka inteligencija će vam sređivati LinkedIn profil i oglase za posao

od strane | mar 17, 2023 | Tech | 0 Komentara

Profesionalna društvena mreža LinkedIn, poznata po tome da niko ne odbija zahtev za povezivanje, najavila je uvođenje novih funkcija koje koriste veštačku inteligenciju, kako bi pomogli korisnicima da unaprede svoj profesionalni LinkedIn profil, a kompanije da pišu bolje opise poslova.

Veštačka inteligencija vam sređuje LinkedIn profil

Personalizovani predlozi za pisanje koje pokreće veštačka inteligencija imaju za cilj da pomognu LinkedIn korisnicima da naprave bolje naslove i sažetke, na osnovu svog iskustva. Veštačka inteligencija će analizirati informacije koje ste dali o vašem iskustvu i veštinama pri zapošljavanju, utvrditi koje su informacije najimpresivnije i rezimirati te informacije za vaš naslov i sažetak o vama.

Veštačka inteligencija će u pisanju koristiti isti ton koji ste vi koristili kada ste unosili svoje informacije, kako bi se osiguralo da su naslovi i rezimei generisani veštačkom inteligencijom personalizovani, a ne generički.

Ova nova opcija može pomoći LinkedIn korisnicima da ostave bolji prvi utisak u rezultatima pretrage trudeći se da se vaše ime i naslov prikazuju u pretragama kada se vaš profil podudara sa pretragom po ključnim rečima drugog korisnika.

Za najbolje rezultate potrebno je da popunite odeljak o veštinama i iskustvu na svom LinkedIn profilu kako biste dobili najbolje rezultate. Potrebno je da se fokusirate na isticanje svojih najvažnijih dostignuća na svakoj poziciji na kojoj ste radili, umesto na listu svojih odgovornosti. Ovo će budućim poslodavcima omogućiti da imaju pregled rezultata koje ste postigli i koje možete postići za njih.

Nova funkcija će biti dostupna odabranim Premium pretplatnicima od danas, a u narednih nekoliko meseci će je dobiti i ostali Premium pretplatnici.

Veštačka inteligencijaShutterstock

Ne treba zaboraviti ni da je LinkedIn pre nedelju dana predstavio Collaborative Articles, funkciju koja takođe koristi veštačku inteligenciju, a koja omogućava korisnicima da kreiraju više sadržaja na osnovu LinkedIn Skills Graph-a i takozvanih “pokretača razgovora”.

ChatGPT kao alternativa

Ako ne želite da čekate da koristite veštačku inteligenciju da biste poboljšali svoj LinkedIn profil, jedna od alternativa je mega popularni besplatni ChatGPT. Dovoljno je da iskopirate stavke svog Linkedin profila i zamolite ga da ga sumira u manje od 220 karaktera za vaš naslov ili nekoliko rečenica za rezime vašeg profila.

ChatGPT takođe možete da koristite da poboljšate stranicu svoje kompanije tako što ćete od njega tražiti da u jednoj ili dve rečenice sumira tekst o misiji, vrednostima i ciljevima vaše kompanije.

Opisi poslova korišćenjem veštačke inteligencije

Poslodavci koji žele da potroše manje vremena na pisanje opisa poslova i više vremena na pronalaženje kvalifikovanih kandidata takođe će moći da koriste veštačku inteligenciju kako bi ubrzali zapošljavanje.

LinkedIn AI generator opisa poslova će pomoći poslodavcima da naprave bolje opise poslova na osnovu naziva posla, naziva kompanije, tipa radnog mesta, tipa posla i lokacije. Funkcija veštačke inteligencije će vam takođe omogućiti da generišete opise poslova na osnovu ljudi u vašoj mreži čije veštine i iskustvo odgovaraju vašem idealnom kandidatu.

LinkedIn će ovu funkciju omogućiti za odabrane poslodavce SAD, Indiji, Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji, a kasnije ove godine će biti predstavljeno za više tržišta.

Opširnije

Izvor: Benchmark.rs