in

ZAKONOM ZABRANJENO Roditelji, u ovim poslovima deca više neće smeti čak ni da vam pomažu

Među zabranjenim zanimanjima tako se našao i rad na njivi, čak i kao pomoć roditeljima, rad na građevini, u rudniku, pekari, na uzgoju životinja

Dragi roditelji, u ovim poslovima deca više neće smeti ni da vam pomažu jer od 1. januara 2018. godine na snagu stupa nova uredba Vlade Republike Srbije. U pitanju je Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu, koja predstavlja listu poslova koje deca nikako ne bi smela da rade.

Među zabranjenim zanimanjima tako se našao i rad na njivi, čak i kao pomoć roditeljima, rad na građevini, u rudniku, pekari, na uzgoju životinja…

Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu stupila je na snagu 7. juna 2017. godine i počinje da se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

Njeno sprovođenje će kontrolisti nadležne inspekcije, od Inspekcije rada, zdravstvene i prosvetne do Inspekcije socijalne zaštite.

Za one poslodavce koji uprkos zabrani budu zapošljavali decu na zabranjenim zanimanjima, kazne neće biti blage.

Kao opasne okolnosti za decu vode se: rad ispod zemlje (rad u rudnicima i sl), prekovremeni rad, rad na saobraćajnicama, van mesta prebivališta dece mlađe od 15 godina života, u skučenim prostorima (ulasci u mašine, kanale i dr), na visini ili u dubini, sa opasnim mašinama, uređajima i oštrim predmetima, kao i rad u nefiziološkom položaju tela pri radu (na primer dugotrajno stajanje, klečanje, povijen položaj…).

[quads id=2]

Takođe su navedene fizičke štetnosti kojima deca ne smeju da budu izložena: nepovoljni klimatski ili mikroklimatski faktori (visoka ili niska temperatura, visoka vlažnost), teški psihički i/ili fizički napori (na primer energetska potrošnja veća od 20 kJ/min, podizanje tereta u jednom zahvatu za decu stariju od 15 godina života do 10 kg, a za decu mlađu od 15 godina života do 7 kg), visok nivo nejonizujućeg zračenja, buka iznad 85 dB(A), vibracije koje mogu dovesti do oštećenja zdravlja i kao hemijska štetnost: duvanski dim.

U skladu sa time u opasne delatnosti za decu spadaju:

1. Rudarstvo

2. Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

3. Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

4. Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

5. Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

[quads id=2]

6. Seča drveća

7. Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

8. Ribolov

9. Uklanjanje otpadnih voda

10. Skupljanje opasnog otpada

11. Tretman i odlaganje otpada

12. Ponovna upotreba materijala

13. Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom

14. Zaštitne i istražne delatnosti

15. Zdravstvene delatnosti

16. Kockanje i klađenje

17. Pogrebne i srodne delatnosti

18. Delatnost nege i održavanja tela

19. Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

[quads id=2]

S obzirom na telesni i duhovni razvoj dece mlađe od 15 godina života pored ostalih, posebno su naglašene i dodatne opasne delatnosti radi obezbeđivanja njihove zaštite, kažu u nadležnom ministarstvu.

Opasne delatnosti za decu mlađu od 15 godina:

1. Prerađivačka industrija

2. Građevinarstvo

3. Skupljanje otpada koji nije opasan

4. Uzgoj životinja

5. Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

6. Usluge održavanja objekata

7. Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

[quads id=2]

8. Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

9. Delatnost domaćinstva koja zapošljava poslugu

“Izuzetak u ograničenom obimu, postoji kada je u pitanju stručno obrazovanje dece (učenici srednjih stručnih škola) kada su na praksi i tada pojedinim štetnostima i okolnostima mogu biti izloženi, ali maksimalno do 1/3 odnosno 1/5 mesečnog vremena predviđenog za rad odraslih”, stoji u uredbi.

“Ukoliko poslodavci angažuju mlade u suprotnosti sa ovim pravilnikom inspektor rada može pokrenuti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i zaprećena kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica je od 800.000 do 1.000.000 dinara, a za poslodavca koji je privatni preduzetnik od 400.000 do 500.000 dinara”, navode u Ministarstvu rada.

Čini li vam se da je spisak zabranjenih poslova za decu ovom Uredbom opravdan, ili pak mislite da je sasvim u redu da deca u Srbiji pomažu roditeljima u ovakvim poslovima? Pišite nam u komentarima.

(Piplmetar/Kurir)

Loading...