in

Tužno

Bekim Fehmiu izvršio je samoubistvo, a život njegove majke bio je još tragičniji

GLumac koji nikad neće biti zaboravljen

Bekim Fehmiu

Teška životna priča glumca Bekima Fehmiua ostavlja bolan pečat. Izvršio je samoubistvo, ali sudbina njegove majke podjednako je bila teška.

Patrijarhalna muslimanska porodica Fehmiu izrodila je osmoro uspešne dece. Kako? Zahvaljujući jednoj besi. Ovo je priča o tome.

Hadije (Božji dar) imala je samo česnaest godina kada se udala za Ibrahima Fehmiua.

Nije ni sanjala da će nepuna dva meseca posle svadbe početi sa silnim selidbama jer je Ibrahim (rođen 1892. godine) bio učitelj. On ju je, sa sve feredžom, na leđima preneo preko Drima pravo u njegovu rodnu Đakovicu. Rodila mu je osmoro dece i starala se o domaćinstvu koje se neprekidno selilo.

Bekim Fehmiu

Bekim je rođen 1936. godine u Sarajevu, gde je njegov otac Ibrahim bio poštovan čovek i cela porodica je uživala visok ugled. Kad god bi mali Bekim počinio neki mangupluk ili zaboravio na školske obaveze, roditelji su mu skretali pažnju na to čiji je sin i da ne sme da sramoti oca koji je bio veoma strog čovek.

Nastavak na stranici broj 2.

Loading...