Na instrumentu novog vremena su akcije NVIDIA Corp. kojima se trguje na NASDAK alternativnoj ispod oznake NVDA.

Pogledajte NVDA na grafiku, možemo videti da se njime daleko trguje unapredi svoj najniži nivo od 52V na oko 131,70 dolara. Ako u novo vreme ovo može da se izbori sa održavanjem svog traga iznad svog robusnog nivoa ojačanja koji je pozicioniran oko 126,20 dolara, onda bismo gledali kako testira njegov nivo otpornosti na nivo otpornosti na oko 145 dolara, inače se s druge strane niže s druge strane. od 52 V.

Chart

Kupovina i prodaja su nestabilni. Podaci koji su ovde predstavljeni ne treba da se tumače kao nagovaranje ili obezbeđenje da se uzme ili promoviše bilo koji monetarni instrument ili da se učestvuje u bilo kojoj tehnici trgovanja. Štaviše, pružamo CFD robu. 69,23% maloprodajnih CFD računa gubi gotovu. Trgovanje CFD-ovima je promenljivo i vaš ceo kapital može biti u mogućnosti. Podaci koji su ovde predstavljeni ne treba da se tumače kao nagovaranje ili obezbeđenje da se uzme ili promoviše bilo koji monetarni instrument ili da se učestvuje u bilo kojoj tehnici trgovanja.

Opširnije