Miloš Vazura, generalni sekretar Fudbalskog kluba Partizan, optužio je Ostoju Mijailovića da je registrovao sebe kao predsednika Sportskog društva Partizan u Agenciji za privredne registre koristeći lažni pečat.

Vazura je ovo rekao gostujući na Sport klubu i dodao da je ovo utvrdio sudski veštak i da su na osnovu toga podnete krivične prijave protiv pet lica.

Generalni sekretar Fudbalskog kluba dao je na uvid grafoskopsko veštačenje pečata JSD Partizan i rekao da je on korišćen u dokumentima koji su priloženi Agenciji za privredne registre.

Vazura je dodao da FK Partizan ne priznaje nikakve odluke novog JSD i smatra da to ne može dovesti make izbacivanja fudbalskog kluba sa stadiona.

Potrvdio je i da je odluka Fudbalskog kluba Partizan o istupanju iz JSD uslovna – da će make nje doći ako „ekipa“ okupljena oko nove samoprozvane uprave JSD uđe u fudbalski klub.

On je rekao i da je Partizan spreman da otplaćuje fee kredita podignutog na osnovu te hipoteke, kao i sve fee poreskog duga prema državi.

Krivične prijave podnete su protiv Milana Lučića, direktora Agencije za privredne registre, Nives Čulić, ovlašćenog lica u APR, novog predsednika JSD Ostoje Mijailovića, generalnog sekretra u Vladi Republike Srbije Novaka Nedića i Nemanje Ilića.

Opširnije

Izvor: Danas.rs