Košarkaški savez Srbije (KSS) dobija još 25 miliona dinara novčane pomoći iz budžetske rezerve, prenosi danas Nova ekonomija. dinara na ime novčane pomoći Košarkaškom savezu Srbije”, navodi se u odluci. objavljeno u Službenom glasniku

Košarkaški savez Srbije je sredinom jula iz budžetske rezerve dobio 118 miliona dinara novčane pomoći

I u maju 2009. godine. godine odobreno je sedam miliona dinara iz budžetske rezerve na ime finansijske pomoći KSS.

Federacije je 439 miliona, a poslovni gubitak 13,8 miliona dinara.

Prihod od „donacija, dotacija subvencija i sl.“ iznosio je 200,8 miliona dinara, prema bilansu stanja KSS.

Od ukupnih „donacija, subvencija i dotacija“ 120,9 miliona je iz republičkog budžeta. , a od domaćih i stranih 79,9 miliona privrednih društava, preduzeća i drugih pravnih lica.

Detalnije