Subotici potrebno 10 komunalnih milicionara

od strane | sep 23, 2022 | Vesti | 0 Komentara

J. P.danas 10: 32

Foto: BETAPHOTO DRAGAN GOJIC

Gradska uprava Grada Subotice poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova komunalnog milicionara i milicionarki, a traži se ukupno 10 kandidata.

Kako se navodi u javnom konkursu, sa izabranim kandidatima potpisaće se Ugovor o stručnom osposobljavanju za poslove komunalnog milicionara i milicionarki, a za vreme trajanja ovog Ugovora kandidati neće dobijati naknadu, pošto nije u pitanju radni odnos.

Izabranim kandidatima troškove stručnog osposobljavanja plaća Gradska uprava.

Program stručnog osposobljavanja i proveru stručne osposobljenosti kandidata sprovodiće ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za sistem lokalne samouprave.

Uslovi koje kandidati treba da ispune je da su punoletni državljani Srbije, da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jednice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nisu pravosnažno osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Kandidati treba da imaju najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

Prijavu na konkurs zainteresovani kandidati treba da podnesu u Gradskoj upravi Grada Subotice, Trg slobode 1, sa naznakom: “Za javni konkurs i sa naznakom za stručno osposobljavanje za poslove komunalnog milicionara”.

Datum isteka roka za prijavljivanje je 3. oktobar, a sa kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove konkursa, obavljaće se razgovori počev od 10. oktobra, o čemu će biti obavešteni na kontakte koje navedu u svojim prijavama.

Detaljnije informacije o javnom konkursu mogu se dobiti na zvaničnom sajtu Grada Subotice u odeljku “Konkursi i oglasi”.

Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.

Izvor: Danas.rs

Opširnije