I vas muče zaleđene cevi u kući tokom minusa i zime? Veoma je važno da sledite pravilna uputstva, kao i da svi ukućani budu upoznati sa tim gde je glavni ventil u kući.

Iz Vodovoda i kanalizacije dali su nam precizne informacije po ovom pitanju.

– Zaleđene cevi su veći problem onih koji imaju kuću, a ne onih koji imaju stanove – kaže Vladimir Šobot iz Vodovoda i kanalizacije za Telegraf.

Ako imate kuću ili vikendicu, sigurno je da se plašite da zimi ne zamrznu vodovodne cevi.

Ovo su detaljne instrukcije:

– Građani koji imaju vikendice u okolini Beograda ili kuće u kojima ne borave tokom zimskih meseci trebalo bi da isprazne svoje vodovodne instalacije i na taj način se obezbede od eventualne štete.

Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama.

– Da bi se sačuvali vodomeri i tokom zimskog perioda i neometano merili potrošnju vode potrebno ih je adekvatno zaštititi.

Vodomerna skloništa trebalo bi da su obezbeđena odgovarajućim poklopcem i potpuno isušena, u slučaju da se u njima sakupljala voda. Održavanje šahtova u kojima se nalaze vodomeri u nadležnosti je potrošača.

– Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata, koji se ne greju, trebalo bi blagovremeno obezbediti, na taj način što ćete u okviru kućnih instalacija zatvoriti ventil koji je namenjeni za ovaj deo mreže.

– Voda iz vodovodnih cevi se ispušta na ispusnoj slavini koja se nalazi na najnižem delu sistema i najčešće se nalazi u podrumskim prostorijama. Ako potrošač na vreme “konzervira” točeća mesta, odnosno mrežu isprazni, neće imati problema sa pucanjem instalacija.

Na proleće otvaranjem ventila instalacije se pune vodom, a česme su automatski spremne za korišćenje.

Detaljna uputstva mogu biti pobrojana i taksativno:

Pre hladnijeg vremena, budite sigurni da svi ukućani znaju gde se nalazi glavni ventil za vodu. Proverite ventil, tako što ćete ga isključiti, a zatim uključiti, kako biste bili sigurni da on pravilno radi. Dok još uvek toplije vreme dozvoljava (i nismo zaglibili duboko u minus), odvojite malo vremena da ostvarite sledeće zadatke u nastojanju da zaštitite svoj dom i sprečite mržnjenje cevi:

Proverite dihtunge na vratima i prozorima i uverite se da su oni funkcionalni
Zamenite one dihtunge koji nedostaju ili su oštećeni
Zapečatite praznine koje uvlače hladan vazduh unutar prostora korišćenjem silikona ili akrilnog lateksa

Zapečatite spoljašnje praznine i pukotine korišćenjem pur pene
Ako imate bazen ili sprinkler sistem proverite da li su njihove instalacije pravilno drenirane u skladu sa uputstvima proizvođača
Otkačite creva sa spoljnih česmi; iscedite preostalu vodu iz creva
Ako imate neku spoljnu slavinu koja nije otporna na mraz, isključite joj dovod vode, otvorite slavinu i pustite da višak vode isteče
Stavite izolaciju na svaku cev i slavinu koja je izložena vremenskim uslovima
Vodovodne cevi koje se nalaze unutar kuće u oblastima koje se ne greju, tipa potkrovlja, garaža, podruma itd, trebalo bi izolovati izolacijom
napravljenom od polietilena ili neoprenske pene
Podesite vaše daljinsko grejanje na minimum od 12°C kada izlazite iz stana na duže vreme tokom hladnih zimskih meseci, prenosi Build magazin.