EKG i ergometrija

od strane | jan 27, 2023 | Zdravlje | 0 Komentara

Verovatno ste nekoliko puta čuli da neko mora da uradi EKG test, ali možda niste sigurni šta je to tačno. EKG je neizostavan deo kardiološkog pregleda, ali ponekad nije dovoljan. U slučajevima kada EKG ne daje zadovoljavajuće rezultate, pacijent se može poslati na dodatne pretrage kao što je ergometrija.

Kako izgleda kardiološki pregled?

EKG pregled preporučuje se osobama sa mogućnošću obolevanja od bolesti srca i krvnih sudova, koje se mogu podeliti na bolesti miokarda, endokarda, perikarda, srčane insuficijencije, srčane smetnje, mane srčanih zalistaka i bolesti krvnih sudova.
Na početku kardiološkog pregleda obavlja se razgovor sa pacijentom preko kojeg se dobija anamneza, odnosno sve dosadašnje tegobe, bolesti i navike i bolesti u porodici. Nakon toga se radi fizikalni pregled koji uključuje EKG i koji daje potpuni pregled stanja pacijenta.


Razlike između EKG i ergometrije

EKG ili elektrokardiogram je dijagnostička metoda koja beleži električnu aktivnost srca u mirovanju. Rezultati EKG-a daju uvid u tegobe koje pacijent oseća, kao što su usporeni i ubrzani otkucaji srca, nepravilan srčani ritam, promene u strukturi srca, srčani udari ili smanjeno snabdevanje srca krvlju i kiseonikom.
U ergometriji, električna aktivnost srca se beleži pod povećanim naporom. Tokom ergometrijskog pregleda pacijent se nalazi na pokretnoj traci čiji se nagib i brzina povećavaju u tačno određenim intervalima tako da se merenje kontroliše.
U obe metode koriste se elektrode koje se zalepe za grudni koš pacijenta, a meri se i pritisak na desnu nadlakticu. Rezultati obe metode su gotovi po završetku pretrage, a nalazi nakon 10 minuta.
Za ove testove ne morate da se pripremate, ali kao i pre drugih testova, preporučuje se izbegavanje kafe i pušenja cigareta pre EKG-a i ergometrije. Takođe, na pregled doneti sve nalaze prethodnih pretraga (UZV srca, holter, laboratorijski rad…) ukoliko postoje.